Bedrijven Wedstrijdloop

Heb je een team met geoefende lopers? Ga dan de uitdaging aan en schrijf jouw bedrijf in voor deze categorie. In dit team mogen alleen medewerkers van het bedrijf meelopen, dus geen gastlopers. De Bedrijven Wedstrijdloop start in startvak 1, vlak achter de individuele wedstrijdatleten. Elk bedrijf mag 1 team inschrijven in deze categorie. Een team bestaat uit minimaal 5 tot en met maximaal 7 lopers. De snelste vijf tijden tellen mee in het teamklassement.

Bedrijven Recreantenloop

Het Recreantenteam mag bestaan uit zowel medewerkers als relaties. Het aantal in te schrijven team voor de  Bedrijven Recreantenloop is ongelimiteerd. Per team maakt het niet uit of de teamleden gastlopers zijn of eigen medewerkers. Een team bestaat uit minimaal 5 tot en met maximaal 7 lopers. De snelste vijf tijden tellen mee in het teamklassement. De Bedrijven Recreantenloop start in startvak 2

Doneer voor Stichting Walk On en maak kans op een dinercheque t.w.v. € 150!

Restaurant de Basiliek stelt een dinercheque t.w.v. €150 beschikbaar voor het bedrijf dat het meeste geld doneert aan het goede doel: Stichting Walk On! Tijdens een bezoek aan dit restaurant in Appingedam kan genoten worden van een heerlijke smaakbeleving en de unieke locatie. 

Doneer nu

Wat krijg je als bedrijf

Startnummers

5 t/m 7 startnummers per team

Teamuitslag

Teamuitslag en persoonlijke uitslag voor elke deelnemer

Digitale teamfoto

Digitale teamfoto van elk deelnemend team (foto's worden tussen 11.00 uur en 13.00 uur genomen op het Haderaplein)

Vermelding website

Naamsvermelding met link op de 4 Mijl website

Reclamedoeken

Plaatsing van een reclamedoek langs het parcours (één per team, maximaal vier per organisatie)

Borrel

Borrel in een geselecteerde horecalocatie in de binnenstad

Extra toegangskaarten

Twee extra toegangskaarten voor de horecalocatie per bedrijf.

Wat krijg je als deelnemer

Startnummer

Startnummer, spelden en automatische tijdregistratie.

Verzorgingspost

Verzorgingspost onderweg en bij de finish

Medaille

Unieke medaille voor elke finisher.

Borrel

Consumpties op de borrellocatie.

Shirt

4 Mijl running shirt.

Extra's

Actiefoto

Actiefoto op het moment dat je langs de fotograaf loopt.

Donatie goede doel

€ 25,- € 50,- € 75,- € 100,-

Clinics

Goed voorbereid aan de start verschijnen? Kijk dan hier voor een voorbereiding op maat.

Controles

Algemene voorwaarden
Wedstrijdreglement

A. Minimumleeftijd 

Wedstrijdloop: 16 jaar

B. Inschrijfkosten & belangrijke data

   
Inschrijfbedrag € 583,50
Sluiting inschrijving Vol = Vol
Deadline wijzigingen van gegevens    21 augustus

 

C. Deelnemingsvoorwaarden

 • Deelname staat open voor bedrijven en andere instellingen (non-profit organisaties, zoals overheid- en onderwijsinstellingen), of logische onderdelen van deze bedrijven of instellingen (bijvoorbeeld diensten, afdelingen, faculteiten, secties), verder te noemen “bedrijf” of “bedrijven”.
 • Ieder team dient in de Bedrijvenloop uit te komen onder de naam van het bedrijf dat het vertegenwoordigt.
 • Een team bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen.
 • Elk bedrijf/ afdeling mag maximaal 1 team inschrijven voor de Wedstrijd Bedrijvenloop.
 • In een Wedstrijdteam mogen geen gastlopers deelnemen. De deelnemers binnen dit team dienen een arbeidscontract met het bedrijf te hebben. Bij twijfel kan hiernaar gevraagd worden en heeft het bedrijf 7 dagen tijd om het aan te tonen.
 • Bij de Bedrijven Recreantenloop mogen per team maximaal 7 gastlopers deelnemen.
 • Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.
 • Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens enzovoort is niet toegestaan.
 • Van de Deelnemers wordt verwacht dat zij geen schade toebrengen aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaten; tevens is wildplassen verboden.
 • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

D. Deelnemende Bedrijven; Teams

 • Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:

o Rechtspersonen die zijn ingeschreven in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland; 
o ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de wedstrijddag onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel in Nederland; 
o publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek. 
De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen die niet aan voornoemde eisen voldoen, tot deelname toe te laten.

 • Elk Deelnemend Bedrijf neemt deel met één of meer Teams. Ieder Team bestaat bij aanvang van het Evenement uit minimaal vijf en maximaal zeven Deelnemers.
 • De startpakketten worden opgestuurd naar het opgegeven adres.

E. Uitslagen/ prijsuitreiking

 • Er wordt voor iedere deelnemer aan de Bedrijvenloop een ‘gewogen’ eindtijd berekend om de uitslag van de Bedrijvenloop vast te stellen. De netto tijd van elke loper krijgt een score, gelijk aan de achterstand op de vijf beste wedstrijdlopers van hetzelfde geslacht. Een achterstand van één seconde levert een score van tien punten op.
 • Winnaar van de Bedrijven Wedstrijdloop is het team met de laagste teamscore. De teamscore wordt bepaald door de tijden die de snelste vijf bedrijvenlopers lopen, dat wil zeggen de eerste lopers die over de finish komen van hetzelfde bedrijventeam.
 • De Organisator stelt de finishtijd en de eventuele tussentijden van de Deelnemer vast. De vaststelling is bindend. De tijdsregistratie geschiedt door middel van BibTag. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze een BibTag op de juiste wijze draagt.
 • De teams strijden om de eerste plaats in de categorie Bedrijvenloop.
 • De prijsuitreiking vindt plaats na de wedstrijdloop op de Vismarkt.
 • De diskwalificatie van een Team impliceert niet de diskwalificatie van de leden van dat Team als individuele Deelnemers.

F. Facturering

De teams ontvangen per post een factuur. Deze moet zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

G. Wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

H. Startpositie

 • De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijftien minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.
 • Het bedrijven wedstrijdteam dient in startvak 1 te starten. Let op. Dit is niet het startvak met daarin de toplopers van de reguliere Wedstrijdloop. Als er toch door Deelnemers aan de Bedrijven Wedstrijdloop wordt gestart in het startvak van de toplopers van de reguliere Wedstrijdloop, dan is de Organisator genoodzaakt deze Deelnemer(s) te diskwalificeren.

I. Startnummers

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuk tyvek waarop het haar toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op haar borst dat startnummer te bevestigen met behulp van door de Organisator geleverde veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke haar zijn verstrekt door de Organisator. De Organisator neemt de startnummers in van de Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

J. Diskwalificatie/ uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/ of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

K. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Leeftijd

De minimumleeftijd voor deelname aan de Bedrijvenloop is 16 jaar op de dag van het evenement.

Bevestiging

Als je het team hebt ingeschreven, wordt het verschuldigde bedrag door ons gefactureerd. Je ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail. Zorg dus dat het e-mailadres van de contactpersoon correct is ingevuld. Mocht je na inschrijving gegevens willen wijzigen of alsnog een product willen bestellen, dan kan dit eenvoudig door in te loggen op jouw account via het inschrijfformulier.


Loop de virtuele editie van de Menzis 4 Mijl van Groningen op 11 oktober

Start vanuit je eigen huis en ervaar de sfeer en beleving van de Menzis 4 Mijl van Groningen. Meld je gratis aan, download de MyTrace-app en loop mee!

Lees meer