Goede doel

Aanvraag indienen Goede doel Menzis 4 Mijl van Groningen

Ben je enthousiast geworden door het lezen over de Charity Run en wil je alvast een aanvraag indienen voor 2020? Dat kan! Klik hier voor de richtlijnen waaraan een aanvraag moet voldoen. Stuur vóór 31 januari 2020 per post of per e-mail een motivatiebrief waarom je van mening bent dat het bestuur jullie als goede doel 2020 moet kiezen.

Golazo Noord Nederland
T.a.v.: Mevrouw M. Mencke
Postadres: Schweitzerlaan 12, 9728 NP Groningen
E-mail: michelle.mencke@golazo.com

Zes onderdelen van de aanvraag worden op een schaal van 1 tot en met 5 beoordeeld en vermenigvuldigd met wegingsfactoren. Uiteindelijk komt daar een totaalscore uit. De beste vijf worden uitgenodigd om in een gesprek e.e.a. toe te lichten. Aan de hand van de scores en gesprekken wordt de top drie voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Atletiekevenementen Groningen, die een definitieve beslissing neemt.