Wedstrijdreglement Wedstrijdloop

Wedstrijdreglement

A. Indeling in categorieën (leeftijd)

De Organisator deelt de Deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van leeftijd op de dag van het evenement. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de haar door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

B. Minimumleeftijd

Wedstrijdloop: 14 jaar

C. Inschrijfkosten & belangrijke data

  Wedstrijdloop niet genodigd               Wedstrijdloop genodigd                    
Inschrijfbedrag € 22,- n.v.t.
Sluiting inschrijving    Vol = Vol n.v.t.

 

D. Deelnemingsvoorwaarden

  • De Deelnemer gaat akkoord met het feit dat na de inschrijving de bevestiging van de inschrijving per e-mail wordt ontvangen. Aan deze e-mail kan de deelnemer nog geen verdere rechten ontlenen.
  • Deelnemers aan de Wedstrijdloop dienen te beschikken over een geldig licentienummer van de Atletiekunie of Nederlandse Triathlon Bond.
  • Indien een Deelnemer voldoet aan een of meerdere tijdslimieten, dan kan er een verzoek worden gedaan via info@4mijl.nl om een uitnodiging te verkrijgen voor de Wedstrijdloop.
  • De niet-genodigde Deelnemer van de Wedstrijdloop ontvangt uiterlijk een week voor het evenement per e-mail het startnummer. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Het startpakket voor de niet-genodigde Deelnemer aan de Wedstrijdloop wordt naar het opgegeven adres opgestuurd.
  • Het startpakket voor de genodigde Deelnemer aan de Wedstrijdloop dient vooraf te worden opgehaald. Hierover ontvangt de Deelnemer t.z.t. bericht.
  • Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan. • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.  

E. Prijzen

Deelnemers aan de Wedstrijdloop maken kans op ereprijzen, indien een podiumplaats is behaald tijdens de 4 Mijl van Groningen en/ of er voldaan is aan een bepaalde tijdslimiet. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij/ zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld. Indien een Deelnemer een geldprijs heeft gewonnen, dient de Organisatie binnen een week na het Evenement de volgende gegevens van de deelnemer te ontvangen: BSN, IBAN en naamgeving rekeninghouder. Deze gegevens kunnen worden gestuurd naar info@4mijl.nl.

F. Wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

G. Startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak en de indeling hiervan geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijftien minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

H. Startnummers

  • De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuk tyvek waarop het haar toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op haar borst dat startnummer te bevestigen met behulp van door de Organisator geleverde veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke haar zijn verstrekt door de Organisator. De Organisator neemt de startnummers in van de Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.
  • De genodigde Wedstrijdloper ontvangt twee startnummers. Het startnummer met tijdsregistratie dient te worden gedragen op de borst. Het startnummer zonder tijdsregistratie moet op de rug worden gedragen.

I. Tijdsregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de eventuele tussentijden van de Deelnemer vast. De vaststelling is bindend. De tijdsregistratie geschiedt door middel van BibTag. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze een BibTag op de juiste wijze draagt.

J. Diskwalificatie/ uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/ of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

K. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.


Menzis 4 Mijl van Groningen afgelast, wel virtuele editie in 2020

In overleg met onder meer hoofdsponsor Menzis en de gemeente Groningen is besloten de ‘’4 Mijl’’ af te gelasten. Je kunt dit jaar wel deelnemen aan een uitdagend alternatief, de eerste virtuele editie.

Lees meer