Wedstrijdloop


Uitnodiging door organisatie

Snelle lopers komen in aanmerking voor een uitnodiging voor de wedstrijdloop van de 4 Mijl van Groningen. Heb jij na 1 oktober 2018 onderstaande tijd neergezet in een erkend evenement, d.w.z. op een officieel gemeten parcours? Stuur dan je persoonlijke gegevens en een bewijs van je tijd door naar info@4mijl.nl o.v.v. ‘uitnodiging wedstrijdloop’

Categorie 5 km 10 km 4 Mijl
Mannen: junioren 00:16:05     00:33:00     00:21:15 
Mannen: senioren 00:15:20 00:31:30 00:20:17
Mannen: 35+ 00:16:50 00:34:30 00:22:13
Mannen: 45+ 00:18:25 00:37:30 00:24:08
Mannen: 55+ 00:19:05 00:39:00 00:25:06
Mannen: 65+ 00:19:45 00:40:30 00:25:55
Vrouwen: junioren 00:20:30 00:42:00 00:27:02
Vrouwen: senioren 00:18:15 00:37:30 00:24:08
Vrouwen: 35+ 19:00:00 00:39:00 00:25:06
Vrouwen: 45+ 00:20:30 00:42:00 00:27:02
Vrouwen: 55+ 00:21:20 00:43:40 00:28:58
Vrouwen: 65+ 00:22:30 00:46:00 00:30:28
 


Wat krijg je als deelnemer


Startnummer

Startnummer met voornaam, spelden en automatische tijdregistratie.

Verzorgingspost

Verzorgingspost onderweg en bij de finish

Medaille

Unieke medaille voor elke finisher.


Extra's


Graveren medaille

€ 6,50 bij inschrijving of € 8,00 op de dag zelf

Shirt

Functioneel hardloopshirt (€20,- per stuk).

Donatie goede doel

€5 / €7,50 / €10 / €15

Actiefoto

Actiefoto op het moment dat je langs de fotograaf loopt.Uitslagen

Atleten komen in de uitslag niet allemaal voor in dezelfde klasse. Er is een overall uitslag en een uitslag gesplitst in mannen en vrouwen. Verder worden voor de uitslag de wedstrijdatleten ingedeeld in de onderstaande leeftijdscategorieën. 

Mannen junioren (tot 20 jaar) Vrouwen (tot 20 jaar)
Mannen senioren (vanaf 20 jaar)   Vrouwen (vanaf 20 jaar)
Mannen masters 35+  Vrouwen 35+ 
Mannen masters 45+ Vrouwen 45+
Mannen masters 55+ Vrouwen 55+
Mannen masters 65+ Vrouwen 65+
Mannen masters 75+ Vrouwen 75+

Prijzengeld

Op zondag 13 oktober is er een prijsuitreiking voor de senioren overall én voor de Nederlandse top op de Vismarkt (finish). Er is apart prijzengeld voor mannen en vrouwen nationaal, junioren en mastercategorie. Bij de Masters wordt er slechts één categorie gehanteerd, alle masters van 35+, 45+, 55+ etc. strijden dus in dezelfde categorie. De spelregels: het hoogste bedrag wordt aan de atleet uitgekeerd. Elke deelnemer komt in aanmerking voor eenmaal een prijs. 


Controles

Algemene voorwaarden
Wedstrijdreglement

A. Indeling in categorieën (leeftijd)

De Organisator deelt de Deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van leeftijd op de dag van het evenement. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de haar door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

B. Minimumleeftijd

Wedstrijdloop: 14 jaar

C. Inschrijfkosten & belangrijke data

  Wedstrijdloop niet genodigd               Wedstrijdloop genodigd                    
Inschrijfbedrag € 22,75 n.v.t.
Sluiting inschrijving    Vol = Vol n.v.t.

 

D. Deelnemingsvoorwaarden

  • De Deelnemer gaat akkoord met het feit dat na de inschrijving de bevestiging van de inschrijving per e-mail wordt ontvangen. Aan deze e-mail kan de deelnemer nog geen verdere rechten ontlenen.
  • Deelnemers aan de Wedstrijdloop dienen te beschikken over een geldig licentienummer van de Atletiekunie of Nederlandse Triathlon Bond.
  • Indien een Deelnemer voldoet aan een of meerdere tijdslimieten, dan kan er een verzoek worden gedaan via info@4mijl.nl om een uitnodiging te verkrijgen voor de Wedstrijdloop.
  • De niet-genodigde Deelnemer van de Wedstrijdloop ontvangt uiterlijk een week voor het evenement per e-mail het startnummer. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Het startpakket voor de niet-genodigde Deelnemer aan de Wedstrijdloop wordt naar het opgegeven adres opgestuurd.
  • Het startpakket voor de genodigde Deelnemer aan de Wedstrijdloop dient vooraf te worden opgehaald. Hierover ontvangt de Deelnemer t.z.t. bericht.
  • Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan. • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.  

E. Prijzen

Deelnemers aan de Wedstrijdloop maken kans op ereprijzen, indien een podiumplaats is behaald tijdens de 4 Mijl van Groningen en/ of er voldaan is aan een bepaalde tijdslimiet. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij/ zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld. Indien een Deelnemer een geldprijs heeft gewonnen, dient de Organisatie binnen een week na het Evenement de volgende gegevens van de deelnemer te ontvangen: BSN, IBAN en naamgeving rekeninghouder. Deze gegevens kunnen worden gestuurd naar info@4mijl.nl.

F. Wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

G. Startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak en de indeling hiervan geschiedt door de Organisator. De Deelnemer is verplicht om minimaal vijftien minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn.

H. Startnummers

  • De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuk tyvek waarop het haar toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op haar borst dat startnummer te bevestigen met behulp van door de Organisator geleverde veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke haar zijn verstrekt door de Organisator. De Organisator neemt de startnummers in van de Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.
  • De genodigde Wedstrijdloper ontvangt twee startnummers. Het startnummer met tijdsregistratie dient te worden gedragen op de borst. Het startnummer zonder tijdsregistratie moet op de rug worden gedragen.

I. Tijdsregistratie

De Organisator stelt de finishtijd en de eventuele tussentijden van de Deelnemer vast. De vaststelling is bindend. De tijdsregistratie geschiedt door middel van BibTag. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze een BibTag op de juiste wijze draagt.

J. Diskwalificatie/ uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/ of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

K. Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Leeftijd

De minimumleeftijd voor deelname aan de Wedstrijdloop is 14 jaar op de dag van het evenement.

Bevestiging

Als je je hebt ingeschreven, ontvang je automatisch een bevestiging per e-mail. Zorg dus dat jouw e-mailadres correct is ingevuld. Mocht je na jouw inschrijving jouw gegevens willen wijzigen of alsnog een product willen bestellen, dan kan dit eenvoudig door in te loggen op jouw account via het inschrijfformulier.