Ga terug

Resultaten 4 Mijl onderzoek

16 februari 2018

Ook afgelopen editie is er onderzoek gedaan onder de 4 Mijl van Groningen deelnemers om inzicht te krijgen in de ervaringen en tevredenheid van de lopers.

In de periode van 09-10-2017 tot 30-10-2017 hebben 2.090 personen de vragenlijst ingevuld, waarvan er 2.071 daadwerkelijk van start zijn gegaan. Met dit aantal respondenten kunnen er betrouwbare uitspraken worden gedaan.

De tevredenheid bij de deelnemers is vergeleken met de eerdere edities toegenomen als het gaat om de aspecten waarmee deelnemers vóór de start te maken hebben. Men waardeert bijvoorbeeld de bewegwijzering, de beschikbaarheid van de kledingwagens en toiletten beter dan in 2015 en 2016. Hier is een stijgende lijn te zien; een mooi resultaat omdat de organisatie hier ook op inzette.

Ook zijn de ervaringen tijdens het lopen verbeterd. Zo is de tevredenheid toegenomen als het gaat om de hoeveelheid lopers en de muziek die er is tijdens het lopen wordt gemaakt. Echter valt ook op dat de tevredenheid over de wachttijd in het startvak minder is toegenomen. Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de twee incidenten die er in 2017 hebben plaatsgevonden.

De ervaringen van de deelnemers na de finish scoren op de meeste aspecten ook beter dan voorheen. Zo is men positiever over de doorstroom na de finish en de wijze waarop drinken werd uitgegeven. Ook de uitslagverwerking kan op een hogere tevredenheid rekenen. Men is in 2017 echter minder tevreden over de tijd die het duurde voordat men de kleding terug had; dit had mogelijk te maken hebben met de werkzaamheden die er in het finishgebied waren ten tijde van de 4 Mijl. De tevredenheid over de finishfoto en de persoonlijke video zijn negatieve uitschieters.

De algemene tevredenheid is met een 8,1 vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Menzis AA Drink Chiquita Dagblad van het Noorden GasTerra Gemeente Groningen Gemeente Haren Marathon Photos MB Promotions NewComm IT OOG Radio en TV RTV Noord Zalsman Groningen Runner's World Magazine