Aanvraag indienen 2018

Ben je enthousiast geworden door het lezen over de Charity Run en wil je alvast een aanvraag indienen voor 2018? Dat kan! Klik hier voor de richtlijnen waaraan een aanvraag moet voldoen. Stuur vòòr 30 januari 2018 per post of per e-mail een motivatiebrief waarom je van mening bent dat het bestuur jullie als goede doel 2018 moet kiezen.

Golazo Noord Nederland

T.a.v.: Mevrouw E. Dijkstra
Postadres: Schweitzerlaan 12, 9728 NP Groningen
elske.dijkstra@golazo.com.

Zes onderdelen van de aanvraag worden op een schaal van 1 tot en met 5 beoordeeld en vermenigvuldigd met wegingsfactoren. Uiteindelijk komt daar een totaalscore uit. De beste vijf worden uitgenodigd om in een gesprek e.e.a. toe te lichten. Aan de hand van de scores en gesprekken wordt de top drie voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Atletiekevenementen Groningen, die een definitieve beslissing neemt.

Menzis AA Drink Chiquita Dagblad van het Noorden GasTerra Gemeente Groningen Gemeente Haren Marathon Photos MB Promotions NewComm IT OOG Radio en TV RTV Noord Zalsman Groningen Runner's World Magazine